ERP Studio - Comarch Optima, CDN XL, Outsourcing IT

Comarch Mobilny Magazynier

Comarch Mobilny MagazynierComarch Mobilny Magazynier przeznaczony jest dla pracowników działu logistyki, którzy dzięki wykorzystaniu urządzeń typu kolektor danych sprawniej wykonują pracę w magazynie.


Comarch Mobilny Magazynier dostępny jest w wersji on-line i off-line. Najważniejszym wyróżnikiem   wersji on - line  jest możliwość pracy terminalowej Magazynierów oraz dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu pracownik magazynu zawsze ma wgląd do aktualnych informacji,  bezpośrednio w systemie ERP. Dodatkowo aplikacja posiada szereg opcji, które mają za zadanie wspomagać pracę magazyniera. Do najważniejszych należy tutaj zaliczyć: wystawianie dokumentów magazynowych, filtrowanie listy towarów według kryterium użytkownika (kod, EAN, nazwa, symbol), weryfikacja towaru oraz obsługę inwentaryzacji.

Korzyści dla pracownika magazynu:

 • Optymalizacja czasu pracy Magazyniera. W zależności od potrzeb, pracownik wykonujący swą pracę w magazynie może pracować realizując zadania w sposób narzucony z centrali lub wystawiając odpowiednie dokumenty wprost w aplikacji.
 • Szybka obsługa procesów wydania, przyjęcia, przesunięcia towaru oraz inwentaryzacjiZastosowanie kolektorów skraca czas trwania operacji wydania, przyjęcia, przesunięcia, inwentaryzacji nawet do 70-80%. Za pomocą kolektora wyposażonego w czytnik kodów kreskowych pracownik może utworzyć dokument przyjęcia/wydania towaru skanując kolejne pozycje asortymentu lub pobrać z systemu przygotowane dokumenty magazynowe, na podstawie których ma nastąpić przyjęcie/wydanie towaru oraz natychmiast zweryfikować ich poprawność. Pracownik magazynu może realizować kilka dyspozycji w jednym momencie, generując paczkę dyspozycji, co również usprawnia jego pracę.
 • Eliminacja ewentualnych pomyłek. Praca Magazyniera opiera się głównie na wykorzystaniu czytnika kodów kreskowych. Dane nie muszą być wprowadzane ręcznie. Jeżeli pracownik pracuje na dyspozycjach pobranych z systemu ERP i jeżeli wszystkie dane w realizowanej dyspozycji się zgadzają,  pracownik tylko je potwierdza. Dodatkowo aplikacja podaje procent stanu realizacji danej dyspozycji lub paczki dyspozycji, co z kolei informuje pracownika na bieżąco o tym, ile pracy do wykonania jeszcze mu zostało.
 • Ograniczenie kosztów. Praca odbywa się na danych w formie elektronicznej dzięki czemu ilość wydruków ograniczamy do minimum. To z kolei pociąga za sobą m.in. oszczędność papieru, materiałów eksploatacyjnych, drukarek itp.
 • Szybkie wdrożenie nowego pracownika. Nowy pracownik nie musi „uczyć” się magazynu. Kolektor zawsze „prowadzi go za rękę”. Praca na jakimkolwiek dokumencie zawsze opatrzona jest informacją, gdzie dany asortyment należy zeskładować lub skąd pobrać.
 • Pełna informacja o lokalizacji towaru czyli… obsługa Magazynu Wysokiego Składu. Aplikacja w każdym miejscu informuje skąd dany towar pobrać, gdzie go należy położyć lub do jakiego miejsca przesunąć.
Korzyści  biznesowe:
 • Przyspieszenie procesów odbywających się na magazynie (wydawanie i przyjmowanie towarów, przesuwanie towarów między magazynami)
 • Usprawnienie przeprowadzania inwentaryzacji
 • Redukcja liczby błędów popełnianych przez pracowników magazynu
 • Zmniejszenie kosztów obsługi magazynowej
 • Łatwa i szybka praca - intuicyjny system prowadzi za rękę