ERP Studio - Comarch Optima, CDN XL, Outsourcing IT

Comarch ERP XL - CRM

Stały kontakt i zadowolenie klienta są dziś kluczowymi wartościami w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. System CRM (Customer Relationship Management – Zarządzanie Relacjami z Klientem) umożliwia nawiązanie bliskiego kontaktu z klientem, pomaga zbudować więź z firmą oraz lojalność wobec marki. CRM jest więc z jednej strony nazwą modułu oprogramowania do zarządzania, a z drugiej strony filozofią działania skupiona na kliencie.

Narzędziem realizacji filozofii CRM są dostępne w systemie Comarch ERP XL wieloetapowe kampanie, które mogą być wykorzystywane nie tylko w kontekście marketingowym, ale również jako kampanie serwisowe, windykacyjne, zarządzania projektem, zarządzania wizytami. Wcześniejsze zdefiniowanie kampanii w zakresie konkretnych celów, ram czasowych  i  budżetu umożliwia w następnych etapach bieżące koordynowanie jej efektów za pomocą raportów i analiz.

cdn-xl-plan-i-wykonanie-kosztow-kampanii-marketingowej
Raport: Plan i wykonanie kosztów w pierwszych ośmiu tygodniach kampanii marketingowej


System Comarch ERP XL umożliwia także odpowiednie planowanie i podział zadań dla konkretnych pracowników biorących udział w poszczególnych etapach prowadzonych kampanii. Każdy pracownik jest odpowiednio wcześniej informowany o przydzielonym mu zadaniu i terminie jego wykonania.

Dzięki modułowi CRM przełożony ma również możliwość planowania pracy przedstawicieli handlowych pracujących w terenie, w tym m.in. wizyt u klientów, co z kolei powoduje wzrost efektywności działań sprzedażowych przekładających się na ogólny zysk firmy. Moduł CRM sprawdza się szczególnie w sytuacjach, kiedy firma posiada wielu handlowców pracujących w terenie. Dzięki przydzieleniu konkretnych zadań do poszczególnych handlowców przełożony może na bieżąco śledzić efekty ich pracy. Dostęp do aplikacji CRM możliwy jest z dowolnego komputera z połączeniem do Internetu i przeglądarką internetową. Przedstawiciele firmy pracujący w terenie mogą również pracować na urządzeniach mobilnych, dzięki czemu mają  łatwy i czytelny  dostęp do wszelkich informacji spływających z centrali firmy. Podczas wizyty u klienta każdy handlowiec, poprzez system automatycznych podpowiedzi  na bieżąco widzi historię transakcji i kontaktów z danym klientem  np. stan płatności, zawarte transakcje, zarejestrowane rezerwacje, zamówienia czy wygenerowane zlecenia produkcyjne, Dostęp do historii kontaktów z danym klientem, oraz bieżąca historia dokonanych przez niego transakcji powoduje, iż możliwe jest indywidualne dostosowanie oferty według potrzeb klienta.

Całościowe wsparcie, jakie daje CRM zarówno w zakresie działań przedsprzedażowych, jak i posprzedażowych, przyczynia się do  dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa i rozwoju profesjonalnej obsługi kontrahentów. Główna korzyść z wykorzystania modułu CRM to możliwość szybkiego i przejrzystego podglądu wszelkich relacji, jakie firma nawiązuje ze swoimi kontrahentami oraz stosowanie i monitorowanie odpowiednich narzędzi marketingowych i promocyjnych w celach uatrakcyjnienia i odpowiedniego dopasowania oferty.