ERP Studio - Comarch Optima, CDN XL, Outsourcing IT

Comarch ERP XL - Budżetowanie

Realizacja zdefiniowanej w narzędziu Business Scorecard strategii wymaga określenia planu działania przedsiębiorstwa w ramach poszczególnych działów. Narzędzie Budżetowania służy do tworzenia planów wykorzystania różnego rodzaju zasobów i monitorowania stanu ich realizacji. Plany mogą dotyczyć przydzielania zasobów pieniężnych lub zasobów wyrażonych w innych jednostkach do realizacji różnego rodzaju celów. Wykorzystywanie budżetów przekłada się na bardziej efektywne zagospodarowanie ograniczonych zasobów przedsiębiorstwa.

 
Wypełnianie danymi przykładowego arkusza budżetu


Comarch ERP XL
 został wyposażony w narzędzie Budżetowania, które pozwala na:

  • Łatwe tworzenie wielowariantowych budżetów, np. opartych o scenariusze optymistyczne, realistyczne, pesymistyczne,
  • Stałą kontrolę stopnia realizacji budżetu,
  • Elastyczne zarządzanie uprawnieniami użytkowników – możliwe jest przydzielenie praw do odczytu, edycji lub akceptacji budżetów,
  • Ustalanie zróżnicowanych wag dla poszczególnych elementów budżetu,
  • Tworzenie budżetów kroczących, czyli budżetów przygotowanych na kilka kolejnych podokresów (np. miesięcy, kwartałów).

Funkcjonalność budżetowania porządkuje realizację strategicznych celów przedsiębiorstwa. Narzędzie jest przystępne w wykorzystaniu, dzięki czemu każdy uprawniony pracownik jest w stanie samodzielnie przygotować budżety.