ERP Studio - Comarch Optima, CDN XL, Outsourcing IT

CDN ERP XL - Zarządzanie strategiczne

CDN XL - Zarządzanie strategiczne

Od czego zależy sukces rynkowy przedsiębiorstwa?  Na wynik biznesowy mają wpływ skuteczne zarządzanie przepływami finansowymi, śledzenie trendów rynkowych i dostosowywanie do nich oferty asortymentowej, dbałość o odpowiedni poziom zapasów czy optymalizacja kosztów. Wszystkie te aspekty są elementami zarządzania operacyjnego. Nawet jeśli zarządzanie w poszczególnych obszarach firmy jest skuteczne, nie gwarantuje to dobrych wyników organizacji jako całości. Decyzje podejmowane w ramach wszystkich działów w firmie muszą być spójne ze strategią całego przedsiębiorstwa.

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
 
Analiza What-If pozwala na symulację scenariuszy biznesowych


Strategia jest zbiorem długoterminowych kierunków działania przedsiębiorstwa. Zarządzanie strategiczne pozwala na określenie globalnych celów firmy. Przedsiębiorstwo z dobrze zdefiniowaną, przemyślaną i konsekwentnie realizowaną strategią nie tylko może skuteczniej zarządzać procesami operacyjnymi, które zyskują „wspólny mianownik”, ale także łatwiej dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych. System 
Comarch ERP XL został wyposażony w profesjonalne rozwiązania wspierające każdy element zarządzania strategicznego: 

  • Definiowanie strategii – Business Scorecard,
  • Planowanie i stała kontrola stopnia realizacji strategii – Budżetowanie,
  • Wykrywanie odchyleń od stanu pożądanego i określanie ich przyczyn – Business Intelligence