ERP Studio - Comarch Optima, CDN XL, Outsourcing IT

Outsourcing IT

Outsourcing IT to niezwykle efektywna strategia zarządzania przedsiębiorstwem. Oferowany przez ERP Studio oznacza wzięcie przez nasze przedsiębiorstwo pełnej odpowiedzialności za wybrane zasoby informatyczne, funkcje i procesy biznesowe. Pozwala to organizacji klienta skoncentrować się na swoich kluczowych kompetencjach i znacząco obniżyć koszty funkcjonowania.

Utrzymywanie działów zajmujących się działalnością pomocniczą jest często bardzo kosztowne i nie gwarantuje odpowiedniego poziomu usług. Nasza firma od wielu lat specjalizuje się w profesjonalnych usługach IT: intensywnie inwestujemy w nowoczesne technologie, metody zarządzania i zasoby ludzkie. To połączenie specjalizacji i doświadczenia powoduje, że nasi klienci otrzymują optymalne wsparcie informatyczne dla swoich procesów biznesowych, unikają przy tym kosztów i ryzyka związanego z niezbędnymi inwestycjami w dynamicznie zmieniającą się technologię.

 

Korzyści z outsourcingu IT

    Realizowane usługi w ramach umowy

Dzięki naszemu doświadczeniu oraz wiedzy  potwierdzonej licznymi certyfikatami jesteśmy w stanie zagwarantować:

 • obniżenie kosztów obsługi - pozbycie się lub pomniejszenie działu zajmującego się systemami informatycznymi,
 • zapewnienie wyższej jakości usług - nasi specjaliści zajmujący się obsługą outsourcingową posiadają ogromne doświadczenie i wiedzę potwierdzoną licznymi certyfikatami,
 • zapewnienie niezawodności systemów informatycznych, a co za tym idzie zwiększenie produktywności i zwiększenie zysków,
 • w zależności od podpisanej umowy oferujemy ubsługe nawet w wymiarze 24-godzinnym
 • kompleksowa obsługa infrastruktury sprzętowej oraz sieciowej
 • obsługa systemów zarządzania przedsiębiorstwem oraz programów użytkowych
 • administrowanie serwerami opartymi na oprogramowaniu Windows Server
 • administrowanie serwerami baz danych Microsoft SQL
 • usługi programistyczne i wdrożeniowe
 • integracja systemów komputerowych
 • prowadzenie projektów i doradztwo w zakresie IT
 • szkolenia pracowaników firmy
 • pomoc w doborze sprzetu oraz oporgamowania