ERP Studio - Comarch Optima, CDN XL, Outsourcing IT

Pełna obsługa fakturowania i magazynu

Rozwijająca się firma handlowa wymaga informatycznego wsparcia w obrocie towarami. Comarch ERP OPTIMA moduł Handel pozwala na pełną obsługę firmy w zakresie fakturowania oraz prowadzenia gospodarki magazynowej.


Moduł ten zawiera wszystkie funkcjonalności modułu 
Faktury, ponadto umożliwia zarządzanie zasobami w magazynie oraz wystawianie różnorodnych dokumentów handlowych i magazynowych, takich jak: dokument Tax Free, Intrastat, zamówienia i rezerwacje, przyjęcia i wydania zewnętrzne oraz wewnętrzne, arkusze inwentaryzacyjne i wiele innych.
Lista zasobów na magazynie
Podstawowe funkcje to:

 • wielomagazynowość - w obrębie jednej firmy możliwe jest prowadzenie kilku lokalnych magazynów,
 • możliwość rozliczania kosztu własnego sprzedaży jedną z czterech metod:
  • FIFO
  • LIVO
  • AVCO
  • QUAN (okresowe naliczanie kosztu własnego z zachowaniem chronologii dostaw zgodnie z wybraną metodą)
 • Dodatkowo w module Handel Plus możliwe jest wydawanie towaru z konkretnych dostaw
 • obsługa dokumentów zewnętrznych (PZ – Przyjęć Zewnętrznych, WZ – Rozchodów Zewnętrznych),
 • obsługa dokumentów wewnętrznych (PW - Przyjęć Wewnętrznych, RW - Rozchodów Wewnętrznych, MM – Przesunięć Międzymagazynowych). Są to samodzielne dokumenty, które odzwierciedlają ruch towarów w obrębie firmy,
 • inwentaryzacja
 • kompletacja –
 • Rezerwacje Odbiorcy 
 • Zamówienia u Dostawcy 

 • obsługa opakowań kaucjonowanych
Comarch ERP OPTIMA Handel Plus

Rozszerzony moduł - Handel Plus zawiera dodatkowe funkcjonalności  pozwalające na prowadzenie obrotu towarami w oparciu o konkretne partie zróżnicowane pod względem opisujących je cech. Szczegółowy opis partii pozwala przy wydawaniu z magazynu wyszukiwać i wprowadzać na dany dokument żądany produkt o konkretnych cechach. Użytkownik sam decyduje, z której dostawy, lub którą sztukę o zdefiniowanych cechach chce wydać z magazynu. Moduł ten jest dedykowany firmom prowadzącym rozbudowaną obsługę magazynów, które potrzebują pełnej kontroli podczas obrotu towarami. 
 Zestawienie dla dostaw
W firmach prowadzących sprzedaż zagraniczną znajdzie zastosowanie funkcja umożliwiająca prowadzenie opisów towarów i grup towarowych w języku angielskim i niemieckim. Opcja ta jest szczególnie przydatna przy sprzedaży internetowej z wykorzystaniem Comarch iSklep24. Wprowadzone obcojęzyczne opisy towarów mogą być wyświetlane w witrynie sklepu. 

Dodatkowo moduł Handel w wersji rozszerzonej umożliwia integrację z Comarch Mobilny Sprzedawca – aplikacją przeznaczoną dla przedstawicieli handlowych, która jest nieocenioną pomocą w codziennej pracy przedstawiciela handlowego. Znajduje zastosowanie zarówno w pre-sellingu jaki i w van-sellingu. Aplikacja bazuje na najnowszych technologiach i przeznaczona jest na urządzenia przenośne, takie jak smartphony, czy palmtopy. 

Moduł Comarch ERP OPTIMA Handel Plus został zintegrowany z aplikacją Comarch Mobilny Sprzedawca tak, aby możliwe było wysyłanie danych o towarach i kontrahentach do urządzenia oraz odczytywanie z urządzenia informacji o zamówieniach lub sprzedaży.

Comarch ERP OPTIMA Handel to:

 • Pełna informacja o stanach towarów na magazynie,
 • Możliwość prowadzenia działań poza granicami kraju
 • Przegląd historii transakcji towaru oraz kontrahenta, dzięki czemu z jednego miejsca można sprawdzić wszystkie transakcje i ich przedmioty, związane z wybranym kontrahentem lub towarem,
 • Utrzymanie płynności finansowej firmy na odpowiednim poziomie dzięki kontroli płatności przeterminowanych lub blokadzie sprzedaży poniżej limitu kredytu
 • Zapobieganie wystąpienia sytuacji, w której brakuje na magazynie potrzebnego towaru, lub niepotrzebne jego zaleganie poprzez kontrolę stanów minimalnych i maksymalnych,
 • Szczegółowe opisywanie dostaw towarów, co pozwala na rzetelne i efektywne prowadzenie magazynu w firmie.
 • Możliwość dotarcia do zupełnie nowych klientów wykorzystując możliwości sprzedaży internetowej poprzez moduł Comarch iSklep24,
 • Możliwość sprzedaży w terenie, dzięki integracji modułu z Comarch Mobilny Sprzedawca – co znacznie usprawni sprzedaż prowadzoną poprzez przedstawicieli handlowych, a w efekcie zwiększa wydajność i skuteczność pracowników.