ERP Studio - Comarch Optima, CDN XL, Outsourcing IT

Faktury - program do faktur

Comarch ERP OPTIMA Faktury to narzędzie, dzięki któremu w prosty i intuicyjny sposób możliwe jest wystawienie:
 • Faktury Sprzedaży (dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych),
 • Faktury Zakupu,
 • Faktury Pro Forma i zaliczkowej,
 • Paragonu,
 • Faktury RR,
 • Faktur Wewnętrznych Sprzedaży i Zakupu,
 • Faktur Korygujących.

Dokumenty można przygotować zarówno w złotówkach, jak i w walucie obcej. Prowadząc transakcje zagraniczne, dzięki Modułowi Faktury masz gwarancję łatwej ewidencji dokumentów w walucie obcej, zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza nią.
Moduł Faktury współpracuje z pozostałymi modułami Comarch ERP OPTIMA. Dzięki pełnej integracji pomiędzy nimi przepływ danych w programie jest niczym nie ograniczony, co usprawnia  obsługę rozliczeń handlowych oraz procesy księgowe.

Formularz faktury sprzedaży

Comarch ERP OPTIMA Faktury to także:
 • Okno sprzedaży dedykowanej,
 • Łatwe zakupy / sprzedaż,
 • Internetowa wymiana dokumentów - ECOD.
Okno Sprzedaży Dedykowanej
Moduł Faktury został wyposażony w Okno Sprzedaży Dedykowanej. Narzędzie umożliwia prezentację informacji związanych z konkretnym kontrahentem, takich jak:
 • zestawienia rabatów z możliwością wydruku indywidualnego cennika,
 • historia kontrahenta (wszelkie dokumenty związane z kontrahentem),
 • historia płatności kontrahenta wraz z prognozą płatności przyszłych,
 • przyznany limit kredytu kupieckiego, wartości przeterminowanych płatności, zadłużenia i pobranych zaliczek,
 • analiza sprzedaży za ostatnie trzy miesiące, w porównaniu z analogicznymi miesiącami w roku poprzednim,
 • lista wystawionych Faktur Sprzedaży oraz Faktur Proforma z możliwością podglądu wystawiania nowych dokumentów,
 • informacje z modułów powiązanych (Serwis, CRM) –lista zleceń (Serwis) oraz lista zadań i kontaktów dotyczących kontrahenta z możliwością rejestracji nowych (wprowadzonych w module CRM).

Sprzedaż dedykowana

Łatwa sprzedaż, Łatwe zakupy
Funkcje pozwalają ograniczyć czas związany z wystawianiem dokumentów do trzech kroków
:
 • Zaznaczenie zasobów i określenie ich ilości,
 • Wybór rodzaju tworzonego dokumentu (sprzedaż: Faktura Sprzedaży, Paragon, Faktura Proforma, zakup: Faktura Zakupu), 
 • Wybór kontrahenta na dokumencie.

Łatwa Sprzedaż

Przesyłaj dokumenty przez Internet
Program Comarch ERP OPTIMA może współpracować z systemem ECOD, dzięki czemu możliwa jest elektroniczna wymiana dokumentów z partnerami handlowymii. Eksport faktur oraz import zamówień realizowany jest w standardzie EDI (Electronic Data Interchange).

Wybór Comarch OPTIMA Faktury to:
 • przyspieszenie pracy poprzez wykonywanie operacji seryjnych (zbiorcze zatwierdzanie i usuwanie, kopiowanie, drukowanie dokumentów),
 • szybki dostęp do informacji o bieżących cenach oferowanych usług,
 • możliwość szczegółowego opisywania usług cechami (atrybutami),
 • prowadzenie transakcji walutowych,
 • definiowanie  warunków handlowych (cen, limitów kredytowych, rabatów) indywidualnie dla każdego kontrahenta,
 • dostosowywanie wyglądu list dokumentów, tj. m.in. układ kolumn, sortowanie, filtrowanie,
 • personalizacja interfejsu, udostępnianie lub blokowanie widoku poszczególnych funkcji operatorom,
 • możliwość modyfikacji i tworzenia własnych wydruków, np. z własnym logo firmy.