ERP Studio - Comarch Optima, CDN XL, Outsourcing IT

Funkcjonalności iBard24

Zarządzanie kontami użytkowników


Każdy posiadacz konta iBard24 Backup Online może podzielić swoją pojemność między kilku użytkowników przydzielając im dowolną przestrzeń dyskową oraz nadać uprawnienia dotyczące odczytu/zapisu danych. Każdemu użytkownikowi nadawany jest osobny login i hasło do tzw. subkonta, dzięki czemu ma on możliwość backupowania danych i udostępniania je innym użytkownikom. Tworzenie subkont dostępne jest z poziomu aplikacji w zakładce Ogólne / Twoje konto / Zarządzanie subkontami oraz w panelu administracyjnym na stronie www
.

VSS - mechanizm kopii migawkowych


Mechanizm kopii migawkowych (VSS -Volume Shadow Copy Service) 
umożliwia wykonanie backupu otwartych plików aktualnie używanych przez inne procesy na komputerze. W momencie pojawienia się konieczności wykonania backupu danych iBard24 wykonuje snapshot (migawkę) dysku, na którym dane te się znajdują, co w praktyce umożliwia dostęp do ich treści. Snapshot usuwany jest z systemu po zakończonym backupie. VSS jest szczególnie przydatny w backupie dokumentów, na których użytkownik ciągle pracuje. Dzięki powyższej funkcjonalności system iBard24 przechowuje zawsze aktualną wersję backupowanych danych, zachowując jednocześnie ich spójność.

Kopia bezpieczeństwa


iBard24 Backup Online pełni funkcję osobistej elektronicznej skrzynki, w której łatwo można zapisać i przechowywać dane. Po zainstalowaniu i rejestracji możliwa jest konfiguracja usługi iBard24 Backup Online. Pliki i foldery, które wymagają zabezpieczenia można:

  • Skopiować do iBard24 – dokonanie tej operacji spowoduje, że na dysku zewnętrznym zostanie utworzona zapasowa kopia danych,
  • Dodać do backupu – spowoduje to, że plik lub folder zostanie przesłany na dysk iBard24, a każdorazowa zmiana zawartości folderu lub edycja pliku na komputerze użytkownika zostanie zsynchronizowana z danymi przesłanymi na iBard24.

Kopie bezpieczeństwa wykonywane są w tak łatwy i szybki sposób, że nawet nie zauważa się tego podczas pracy na komputerze. Wystarczy tylko jednorazowo wybrać pliki do wykonania kopii bezpieczeństwa, a resztę wykonuje program. Kopie bezpieczeństwa cały czas są uaktualniane podczas prac nad wybranymi plikami. Jeśli na przykład do katalogu „Moje obrazy” zapisywane jest nowe zdjęcie, to program wykonuje niezwłocznie kopię bezpieczeństwa.

Bezpieczne wysyłanie i przechowywanie danych do Data Center


Tworzenie kopii bezpieczeństwa plików i katalogów w systemie iBard24 jest całkowicie bezpieczne. Dane przesyłane są za pomocą szyfrowanego połączenia SSL 128-bit (takie samo szyfrowanie jest używane w kontaktach z bankami). 


Dane składowane są w bezpiecznym Comarch Data Center. Mocno ugruntowana pozycja Comarch Data Center w obszarze rozwiązań bezpieczeństwa jest wynikiem polityki długofalowych inwestycji w kadrę ekspertów i znajomości nowych technologii. Dzięki ciągłym pracom nad doskonaleniem i rozwojem Systemu Zarządzania Jakością Comarch Data Center posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm EN-ISO 9001:2000 Systemy Zarządzania Jakością, EN-ISO 14001:2004 Systemy Zarządzania Środowiskowego, PN-N 18001:2004 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, ISO/IEC 27001:2005 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz z wymaganiami Kryteriów Wewnętrznego Systemu Kontroli (PN-N 19001:2006 Wewnętrzny system Kontroli (WSK)).Certyfikat wydany został przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC).

Wersjonowanie - dostęp do poprzednich wersji plików


Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy dokonamy niepożądanych zmian w naszych zasobach. Po włączeniu dla poszczególnych plików opcji „Włącz wersjonowanie” (opcja dostępna w menu kontekstowym pliku) możemy z łatwością pobrać poprzednie wersje skopiowanych lub synchronizowanych danych (opcja „Poprzednie wersje” w menu kontekstowym). Konta przeznaczone dla użytkowników indywidualnych umożliwiają przechowanie do 5 wersji pliku wstecz, natomiast konta dla firm pozwalają na przechowanie maksymalnie do 20 wersji
.

Szyfrowanie - gwarancja bezpieczeństwa


iBard24 Backup Online daje możliwość szyfrowania wybranych danych za pomocą algorytmu szyfrującego AES-256 bit. Dane szyfrowane są na komputerze użytkownika przy pomocy wygenerowanego wcześniej klucza szyfrującego. 


AES (ang. Advanced Encryption Standard) to symetryczny szyfr blokowy przyjęty jako norma przez amerykański urząd standaryzacyjny NIST. Bezpieczeństwo w takim algorytmie opiera się na tajności wykorzystywanego w nim klucza – ciągu bitów o określonej długości używanego do szyfrowania i deszyfrowania wiadomości. 

Dane transferowane są poprzez połączenie zabezpieczone kolejną warstwą szyfrowania – w protokole SSL. Protokół SSL-128 bit to zabezpieczenie stosowane m.in. w połączeniach z serwisami bankowości elektronicznej – zapewnia on niezwykle wysoki poziom bezpieczeństwa. 

Uwaga: W przypadku utraty klucza szyfrującego, dane nim zaszyfrowane zostaną bezpowrotnie utracone. Spółka iComarch24 nie przechowuje kluczy szyfrujących wygenerowanych przez użytkowników Systemu iBard24, dlatego raz wygenerowany klucz, powinien być przechowywany przez użytkownika w bezpiecznym miejscu.

Backup z kilku komputerów na jedno konto


iBard24 Backup Online pozwala na logowanie się z kilku komputerów na jedno konto (5 komputerów w przypadku kont dla użytkowników indywidualnych, 20 komputerów w przypadku kont dla firm) przy użyciu jednego loginu i hasła użytkownika. Jest to idealne rozwiązanie, gdy chcemy pracować na tych samych danych zarówno w pracy, jak i w domu oraz gdy chcemy zabezpieczać pliki z kilku komputerów w firmie na jednym koncie iBard24. Możliwość ta sprawia, że iBard24 staje się idealnym narzędziem biznesowym do zabezpieczenia oraz wymiany danych w małej lub średniej firmie
.

Backup baz danych


Bazy danych są zwykle jednym z najcenniejszych zasobów firmy. Powierzenie ich ochrony profesjonalistom iBard24, stanie się gwarantem ciągłości i stabilności biznesu, chroniąc przed zagrożeniami. 


System iBard24 posiada funkcjonalności umożliwiające wykonywanie kopii bezpieczeństwa informacji znajdujących się w bazie danych MSSQL. 

Backup baz danych odbywa się w dwóch trybach. Najpierw wykonywana jest pełną kopia wszystkich danych zawartych w bazie danych. Następne kopie wykonywane są przyrostowo w stosunku do ostatniej pełnej kopii. Ilość takich kopii przyrostowych określana jest podczas dodawania zadania backupu. Po wykonaniu kopii przyrostowych system iBard24 wykonuje ponownie pełną kopię. 

Każda kopia bezpieczeństwa bazy danych wykonywana jest najpierw na dysk, do ścieżki tymczasowej, skąd jest wysyłana na serwery iBard24. Format plików powstałych w wyniku backupu bazy danych jest kompatybilny z narzędziem SQL Server Management Studio, dzięki któremu można w razie potrzeby przywrócić bazę danych.

Harmonogram


Harmonogram backupu pozwala na ustalenie, w których dniach tygodnia będzie wykonywana synchronizacja plików dodanych do backupu. Dzięki opcji „Zaawansowane” w Harmonogramie możemy dodatkowo stworzyć profile harmonogramów oraz profile filtrów. Profil harmonogramu służy do określenia nie tylko dni tygodnia, w których będzie wykonywany backup, ale także umożliwia wskazanie konkretnej godziny rozpoczęcia procesu synchronizacji. W profilu filtrów możemy natomiast wskazać rodzaje plików (poprzez podanie ich rozszerzenia np. *.jpg, *.doc), które mają być dodane lub wyłączone z procesu synchronizacji. W profilu filtrów można również ustawić atrybuty takie, jak filtrowanie plików ukrytych, czy też plików systemowych. Dostępna jest także możliwość filtrowania plików tymczasowych Internet Explorera. Dzięki opcji „Zadania” możemy przyporządkować odpowiednie profile harmonogramu oraz profile filtrów do poszczególnych plików dodanych do synchronizacji.

Mobilość - dostęp do danych z kliku komputerów


Istnieją dwie możliwości uzyskania dostępu do kopii zapasowych zgromadzonych na iBard24 Backup Online:

  • Aplikacja zainstalowana na komputerze użytkownika. Automatycznie tworzony jest dysk wirtualny widoczny w „Mój komputer”. Można się do niego także dostać przez kliknięcie przycisku „Dysk iBard24” w agencie programu lub klikając ikonę utworzoną na pulpicie automatycznie po zainstalowaniu programu.
  • Dowolna przeglądarka internetowa. Logując się na stronie internetowej www.iBard24.pl uzyskać można dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie i o dowolnej porze. Jest to przydatne w przypadku, kiedy np. użytkownik posiada komputer w domu i chce mieć dostęp do tych samych plików zarówno w domu jak i w pracy, bez potrzeby ich przesyłania lub fizycznego przenoszenia na nośniku.
Udostępnianie - bezpieczne usostępnianie danych innym użytkownikom


Dzięki funkcji Udostępniania dane gromadzone w iBard24 mogą być w łatwy sposób udostępniane innym użytkownikom. Funkcja ta umożliwia także zapisywanie wszelkich zmian dokonywanych w dokumentach z wielu komputerów jednocześnie. Udostępnianie plików może być realizowane na dwa sposoby:

  • przez aplikację internetową. W tym celu należy, po zalogowaniu się na www.iBard24.pl, przejść do "menadżera plików", a następnie nacisnąć prawym klawiszem myszy na wybranym do udostępniania pliku lub folderze. 

    Kolejnym krokiem jest wybór użytkowników, którym będą udostępniane zasoby i określenie praw dostępu: do odczytu lub do odczyt i zapisu, z których dany użytkownik będzie korzystał.
  • przez klienta iBard24 zainstalowanego na dysku. Drugim sposobem na udostępnienie zasobów jest skorzystanie z aplikacji iBard24 zainstalowanej na komputerze. W tym celu należy nacisnąć na wybrany plik lub katalog prawym klawiszem myszy, a następnie wybrać belkę "Udostępnianie". Tak jak w przypadku udostępniania przez aplikację internetową, kolejnym krokiem jest wybór użytkowników, którym zasoby mają być udostępnione. Ostatnim krokiem jest określenie praw dostępu dla tych użytkowników: do odczytu lub do odczytu i zapisu.
Wyszukiwanie i przywracanie danych


iBard24 pozwala na szybkie odnalezienie pożądanych danych dzięki sprawnie działającej wyszukiwarce, a także na przywrócenie ich z wirtualnego dysku na komputer osobisty.

Zarządzanie


Intuicyjny interfejs użytkownika aplikacji iBard24 Backup Online umożliwia zarządzanie danymi w sposób łatwy i czytelny. Dzięki niemu można zarządzać zestawem kopii zapasowych, rozkładem plików, sposobem wyświetlania oraz widokiem podczas pracy w dowolnej przeglądarce internetowej.
.

Odtwarzanie plików multimedialnych


Aplikacja internetowa iBard24 Backup Online oferuje możliwość przeglądania zdjęć za pomocą innowacyjnej galerii, w której oprócz standardowych funkcji takich jak przeglądanie zdjęć czy wyświetlanie ich w formie pokazu slajdów, możliwe jest także tworzenie zrzutów zaznaczonej części ekranu. W menadżerze plików iBard24 można słuchać muzyki (format mp3), bez konieczności instalacji dodatkowych narzędzi

Regulacja zajętości łącza internetowego


Dzięki tej funkcji możesz sam określić jaką część Twojego łącza internetowego ma zajmować iBard24 Backup Online w czasie wysyłania lub ściągania danych. Pozwoli to na swobodną pracę i brak obciążeń podczas przeglądania stron internetowych oraz funkcjonowania innych aplikacji internetowych.

Proxy


Dla sprawnego i poprawnego działania aplikacji iBard24 Backup Online na komputerze użytkownika udostępniamy możliwość ustawienia Proxy. Dzięki temu łączenie się i przesyłanie danych na serwery iBard24 Backup Online odbywać się będzie prawidłowo nawet w przypadku konieczności korzystania z serwera Proxy w sieci korporacyjnej
.