ERP Studio - Comarch Optima, CDN XL, Outsourcing IT

Zastosowania iBard24

1. Dysk internetowy.

iBard24 działa jako Twój internetowy pendrive. Wszystkie dane jakie zostały przesłane na konto dostępne są w każdym miejscu na ziemi z dowolnego komputera. Zastosowanie iBard24 może sprawdzić się w pracy, domu, szkole. Twoje dane zawsze są przy Tobie!

2. Odtwarzacz mp3 

Funkcja słuchania mp3 powoduję, że dysk internetowy zmienia się w Twój osobisty odtwarzacz muzyki - prześlij swoje ulubione utwory na iBard24 i miej do nich dostęp gdziekolwiek jesteś. 

3. Przeglądarka zdjęć 

Wrzucaj, przechowuj, oglądaj, udostępniaj. Funkcja galerii zdjęć umożliwia nie tylko przechowywanie i udostępnianie fotografii znajomym. Podgląd zdjęć możliwy jest z poziomu konta iBard24, aby przeglądać zdjęcia nie trzeba kopiować ich na dysk komputera. Od teraz zdjęcia są w pełni zabezpieczone i zawsze tam gdzie Ty!

4. Backup archiwum poczty Outlook. 

Dzięki harmonogramom dostępnych w aplikacji iBard24 możliwe jest ustawienie częstotliwości wykonywania kopii zapasowych baz danych Outlooka, co chroni przed zniszczeniem całego archiwum maili wraz listą kontaktów w przypadku awarii dysku komputera. Dodatkowo funkcja kompresji na czas przesyłu plików na serwer, sprawia, że backup dużych plików archiwum poczty jest o wiele krótszy.  

5. Backup baz danych kontaktowych klientów firmy.

iBard24 pozwala na zabezpieczenie bazy klientów z danymi teleadresowymi, budowanej przez okres kilku (kilkunastu) lat. Posiadanie kopii zapasowej danych klientów przez firmy jest warunkiem koniecznym w prowadzeniu biznesu. W przypadku utraty tak ogromnej bazy w całości, odbudowanie jej jest po prostu niewykonalne. W efekcie firma narażona jest na stratę dużej części klientów. iBard24 to idealne, proste narzędzie do zabezpieczenia Twojej firmy przed takim zagrożeniem. Dodatkowo funkcja backupu różnicowego pozwala na dopisywania nowych danych do wcześniej utworzonej kopii zapasowej pliku (zamiast wysyłanie ponownie całego pliku), co skracając czas jej tworzenia do kilku sekund. 

6. Backup bazy danych MSSQL. 


iBard24 to idealne narzędzie do automatycznego tworzenia kopii zapasowej baz danych. Wirusy, włamania, awarie – to zdarzenia losowe, które zdarzają się w najmniej spodziewanych momentach. Dlatego zawsze należy dbać o to, aby dane miały aktualną kopię bezpieczeństwa. Procesy tworzenia kopii nie ograniczają efektywności pracy komputera ani możliwości korzystania z Internetu. Działają dyskretnie, nie angażując zasobów pracownika.

7. Udostępnienie moich plików znajomym

iBard24 pozawala na swobodne udostępnianie plików znajomym. Czasami zdarza się, że załączniki wiadomości przekraczają dozwoloną wielkość. Dzięki możliwości otoczenia sieciowego w aplikacji oraz na stronie www iBard24, pliki a nawet całe foldery z łatwością mogą być przekazane znajomym wraz z możliwością zapisania lub/i zmodyfikowania ich.

8. Bezpieczne udostępnianie dokumentów swoim pracownikom pracującym na iBard24 (praca grupowa na plikach)

Możliwy jest wygodny proces pracy w grupie, poprzez uruchomienie jednego konta centralnego oraz dowolną ilość kont na stacjach roboczych pracowników. Między tymi kontami pracownicy mogą udostępniać sobie dokument i pracować na jednej jego wersji. To rozwiązanie pozwala także na określenie indywidualnych uprawnień dla każdego pracownika.

9. Automatyczny backup dla laptopów pracowników zdalnych (mobilnych)

iBard24 pozwala wyeliminować ryzyko utraty danych na skutek kradzieży lub awarii sprzętu komputerowego pracownika mobilnego. W takim przypadku dane mogą być w prosty sposób odzyskane z innego komputera.


10. Zapewnienie trwałości zapisu informacji systemu rachunkowości.

Pełna ochrona danych dzięki iBard24 w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera. Księgi handlowe, dokumentacja inwentaryzacyjna, sprawozdania finansowe zabezpieczone przed zniszczeniem poprzez systematyczne tworzenie rezerwowych kopii bezpieczeństwa danych, zapisanych na nośnikach komputerowych. iBard24 to skuteczne rozwiązanie zapewniające trwałość zapisu informacji systemu rachunkowości zgodnie z zapisami dotyczącymi bezpieczeństwa dokumentów zawartej w Ustawie o Rachunkowości (przez okres 5 lat).

11. Stosowanie backupu w celu zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa przetwarzanych dokumentów zawierających dane osobowe.

Profesjonalne rozwiązanie do backupu danych pozwala na zagwarantowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych dokumentów zawierających dane osobowe. Podwójne szyfrowanie iBard24 zabezpiecza dane przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, uszkodzeniem, zniszczeniem, zmianą, utratą oraz przetwarzaniem z naruszeniem ustawy. Pierwszym poziomem zabezpieczenia jest szyfrowanie danych protokołem SSL-128 bit, podczas przesyłania ich na serwery Comarch Data Center. Drugi poziom wykorzystuje algorytm szyfrujący AES-256 bit, którym przy pomocy indywidualnego klucza szyfrowane są wskazane dane. 

12. Możliwość utrzymania wersji dokumentów.

Możliwość odzyskania nawet 20 wersji pliku wstecz. Zastosowanie jest szczególnie doceniane w przypadku wprowadzenia niepożądanych zmian w archiwizowanym pliku.

13. Minimalizacja zagrożeń związanych z czynnikiem ludzkim 


Tworzenie kopii zapasowej folderów publicznych, dostępnych dla wielu pracowników. iBard24 zmniejsza ryzyko związane z błędami ludzkimi takimi jak: skasowanie niewłaściwego katalogu lub pliku, które może mieć poważne skutki w przypadku ich utraty. Automatyczne wykonywanie backupu folderów publicznych poprzez iBard24 minimalizuje zagrożenie utraty danych związany z nieumyślnym błędem człowieka.